mandag 10. mars 2014

HØRING: FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN FOR HORNØYA OG REINØYA.

Fylkesmannen i Finnmark har lagt ut høring av forslag til forvaltningsplan for Hornøya og Reinøya naturreservat i Vardø kommune. Et svært viktig arbeid der Vardø næringsforening er en av flere høringsinstanser. Fristen for å uttale seg er 5. mai 2014. Vi vil komme tilbake med informasjon om endringsforslaga etter hvert. Hele planen kan leses her: http://www.fylkesmannen.no/Finnmark/Miljo-og-klima/Verneomrader/Horing-av-forvaltningsplan-for-Hornoya-og-Reinoya-naturreservat/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar