mandag 20. januar 2014

Halvparten av Vardø Innovasjon/Husegården er til salgs

Eivind Bøhn ønsker å selge sine 5000 aksjer i Vardø Innovasjon AS. De 5000 aksjene utgjør 50 % av selskapets aksjer. Den andre halvdelen eies av Heidi Kvernevik.  Selskapet eier Husegården, Kristian 4 gate 21 i Vardø som består av hovedbygg, sidebygning og en sjå. Bygningene ble i fjor taksert til 1,8 mill kroner. Vardø Innovasjon leier ut kontor, møtelokale og leilighet.

Det er ønskelig at lokale krefter overtar Eivind Bøhn sin aksjepost, som kan bistå med utviklingen for Husegården sammen med Heidi Kvernevik.  Det er mulig for flere - hver for seg eller i fellesskap - å gå inn på eiersiden slik at dette unike miljøet fortsatt er forankret i et lokalt eierskap. Målet er å få på plass nye partnere som kan drive Husegården videre til nye høyder og bygge opp under et sterkere lokalt næringsliv.

Selskapet har brukt mye penger på å sette i stand bygningsmassen.  For tiden et pågående prosjekt der Kulturminnefondet har bevilget 188.000 kr til restaurering av gårdsrommet. Til tross for store investeringer har selskapet klart å gå med et svakt overskudd både i 2011 og 2012. Regnskapet for 2013 er i skrivende stund ikke ferdig.


Aksjene er til salgs for 100 kr pr stk.

Ta kontakt med Eivind Bøhn på e-post eivind@boehn.org eller telefon 95884825 for å melde interesse eller for å få svar på spørsmål.

På www.husegarden.no og facebook (https://www.facebook.com/groups/117137144990459/?fref=ts) finnes langt flere bilder av Husegården både innvendig og utvendig.

fredag 17. januar 2014

Kirkeneskonferansen 2014, 4.-5. februar

Påmeldingsfrist til Kirkeneskonferansen 2014 er 21. januar.

Dere kan lese mer på hjemmesiden til Kirkeneskonferansen, her: http://www.kirkeneskonferansen.no/


Program:
Dag 1 Tirsdag den 4. februar 2014
Kl. 1100: Registrering og lunch
Kl. 1300: Velkommen til Kirkenes  v/ordfører Cecilie Hansen, Sør-Varanger kommune      Kulturinnslag
Temadel 1:  Den politiske utviklingen i nordområdene
Kl. 13.20: Åpningsforedrag   v/ Statsråd Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kl. 13.40 På hvilke områder påvirkes Murmansk Oblast av den geopolitiske utviklinga?  v/  deputy guvernor  Grigory Stratiy, Murmansk Oblast (tbc)
Kl. 14.00: Hvordan vil Finland utøve sitt formannskap i Barentsrådet?   v/ ambassadør Maimo Henriksson, Finlands Ambassade
Kl. 14.20: Oppleves utviklinga i nord som positiv for de berørte urfolk?    v/ sametingspresident  Aili Keskitalo, Sametinget
Kl. 14.40: Beinstrekk
Temadel 2: Industriutvikling
Kl. 14.55: Status og utvikling av SMB-bedrifter i Murmansk-regionen    v/speaker Vasiliy Shambir, Murmansk Regionale Duma
Kl. 15.15: Hvilke forventninger har Statoil til åpningen av det sørøstlige Barentshav ?  v/vice president Runi M. Hansen, Statoil ASA
Kl. 15.35: Et hav av muligheter skaper virksomhet på land   v/adm.dir Gro Brækken, Norsk olje og gass
Kl. 15.55: Hvordan forbereder Statnett seg på å møte denne industriutviklinga? v/adm.dir Auke Lont, Statnett
Kl. 16.15: Lokale utfordringer i konkurranseutsatt industri  v/adm.dir Kjell Eliassen, Varanger Kraft AS
Kl. 16.35: Beinstrekk med noe å bite i
Temadel 3: En bærekraftig utvikling i nord
Kl. 17.00:   Klimaendringene i Arktis; Muligheter og utfordringer   v/ direktør Jan-Gunnar Winther, Norsk Polarinstitutt
Kl. 17.20: Hva må til for at den industrielle utviklingen skal bli bærekraftig?   v/ rådgiver Nils Harley Boisen, WWF 
Kl. 17.40: Grenseoverskridende Entreprenørskap  v/ entreprenør Maria Yrandaykina, Young Innovative Entrepreneurs
Kl. 18.00: Avrunding  av dag 1      
Kl. 19.15: Avreise til kveldsarrangement
Dag 2- Onsdag den 5. februar 2014
Temadel 4: Nordområdene mot 2020
Kl. 08.30: Grenseoverskridende logistikklinjer og felles infrastruktur som forutsetning for en effektiv ressursutnyttelse i Arktis  v/adm. dir Felix Tschudi, Tschudi Shipping AS
Kl. 08.50: Hvordan vil de framtidige transportkorridorene se ut?  v/ regionveisjef Torbjørn Naimak, Statens veivesen
Kl. 09.10: Hvilke utviklingspotensiale ser Hurtigruten ASA i nord?   v/konsernsjef Daniel Skjeldam, Hurtigruten ASA
Kl. 09.30 Barentshavet, verdens matfat og medisinskap. Ser vi mulighetene?   v/informasjonsrådgiver  Gunnar Sætra, Havforskningsinstituttet
Kl. 09.50: Hvilke forventninger har nasjonale/internasjonale selskaper til sine vertskommuner? v/ adm. dir Renate Larsen, Lerøy Aurora AS
Kl. 10.10:  Beinstrekk
Temadel 5: Pulsen på nordområdene
Kl. 10.30 Hva er resultatene etter 20 års grenseoverskridende samarbeid?   v/president Matti Hahl, Barents Center Finland
Kl. 10.50:  Skjer utviklinga i nordområdene over hodet på regionale og lokale politikere?   v/ styreleder Frank Ingilæ, Øst-Finnmark Regionråd
Kl. 11.10: Hvordan kan forskningsmiljøet ved Kola Science Center bidra til å styrke industriutviklinga i nordområdene?   v/vice president Vladimir Masloboev, KSC
Kl. 11.30: Kan et omfattende byråkrati redusere etableringslysten blant industriaktørene? v/adm. dir Øystein Rusfeldt, Nussir AS
Kl. 11.50: Oppsummering/avslutning   v/varaordfører Tove Alstadseter, Sør-Varanger kommune
Kl. 12.00: Lunch
Møteledere:
- Ordfører   Laila Davidsen, Alta
- Fylkestingsrepr. Roger Hansen, Mehamn

torsdag 16. januar 2014

Vardø kommune med ny nettside

Vardø kommune har nå lansert sin nye nettside. Ta en titt her:

http://vardo.kommune.no/

Vi gratulerer med en modernisert hjemmeside!

Vardø næringsforening er innmeldt i Petro Arctic

Vardø næringsforening vil holde seg oppdatert på det som skjer innenfor petroleumssektoren og et viktig skritt i den retningen er medlemskap i Petro Arctic. På deres hjemmeside i dag - http://www.petroarctic.no/ - ligger en velkomsthilsen til Vardø næringsforening.


Foreningen Petro Arctic er en interesseorganisasjon for bedrifter som ønsker å posisjonere seg som leverandør til utbygging og drift av petroleumsprosjekter på nordnorsk sokkel. Hovedmålsetningen til Petro Arctic er å oppnå så store leveranser av varer og tjenester som mulig fra medlemsbedriftene til felt i produksjon eller under utbygging i Norskehavet Nord og Barentshavet. Dette oppnås ved å markedsføre medlemsbedriftene ovenfor operatører og utbyggere, samt gjennom å motivere og forberede medlemmene ved deltakelse i nettverks- og kompetansehevingsprogram.

Petro Arctic er organisert som en forening med årsmøtet som øverste organ. Foreningens styre er valgt blant medlemsbedriftene.  HONU Næringsutvikling i Hammerfest er sekretariat med ansvar for den daglige drift.  Petro Arctic ble etablert i 1997. Drift av foreningen finansieres av foreningens medlemmer, hovedsamarbeidspartnerne Statoil ASA og Eni Norge AS samt andre oljeselskap som satser i nord.