fredag 28. februar 2014

UTVIKLINGSPLAN FOR HORNØYA ER KLAR

I løpet av november til og med februar har Biotope jobbet med å lage en plan for hvilke muligheter det finnes for å utvikle Hornøya uten at det kommer i konflikt med fuglene. Planen er blitt til gjennom et samarbeid med Miljødirektoratet, Vardø Næringsforening, Fylkesmannen i Finnmark, Statens Naturoppsyn, Universitetet i Tromsø, Vardø kommune, Vardø havn og Hornøyas Venner.

Med enkle grep kan Hornøya videreutvikles som reisemål og naturopplevelse. Forslagene varierer fra å sette opp benker, nye utstillingsplasser og lerom. 

Neste fase er å lage en plan for hvilke tiltak som skal igangsettes og i hvilken rekkefølge, samt å jobbe med å finasiering av disse.

Bildet nedenfor viser oppsummeringssiden i planen.

tirsdag 18. februar 2014

VARDØS NYE STORSTUE SNART FERDIG - SE BILDENE

Flerbrukshuset på Valen er snart klar for å tas i bruk. På hjemmesiden til Vardø kommune er det lagt ut nye bilder. Dette blir et fantastisk løft for Vardø.

Ta en titt her på de 17 nye bildene:
http://vardo.kommune.no/bli-med-inn-og-ta-en-titt.5420850-307275.html


mandag 17. februar 2014

www.vardorestored.com er lansert

Kulturarvprosjektet i regi av Vardø museum har nå lansert den nye nettsiden www.vardorestored.com.  En flott side der det ligger informasjon og videoer om de prosjektene som det jobbes med. Et kart over Vardø viser hvor disse prosjektene er plassert i byen. Det er alt 4500 som har vært innom sidene og sett på videoene.

Besøk gjerne siden:
http://vardorestored.com/restored/

Vardø næringsforening med høy aktivitet i 2013Nedenfor følger et resyme av aktiviteten i 2013: 

Yrkesmessen 2013
Sammen med Vardø videregående skole, Vardø skole og NAV gjennomførte vi i november 2013 den tredje yrkesmessa på rad. Hensikten med yrkesmessa er å bidra til at ungdommen får oversikt over hvilke jobbmuligheter og utdannelsesretninger som finnes. De 11 utstillerne var på grensen av det aulaen på Vardø skole har plass til. Derfor ønsker vi å bruke Flerbrukshuset i 2014.

Vardølørdag, turistkart og campingplass
Handelsstanden gjennomførte Vardølørdag 1. Juni 2013. Tiltaket var vellykket med en rekke aktiviteter som trakk kunder til butikkene. Det jobbes med å få til en ny Vardølørdag sommeren 2014. Til turistsesongen i 2013 fikk vi produsert et kart over severdigheter og tilbud i Vardø by. Disse er delt ut gratis til butikker og overnattingssteder. Antall turister i kommunen er økende og særlig øker bobilturismen.  Næringsforeninga har fått tegnet ut et forslag til en bobil-camp. Vi er på jakt etter en aktør som vil jobbe videre med dette på kommersielle vilkår.

Hornøya
Hornøya er en avgjørende positiv faktor for reiselivet i kommunen. Næringsforeninga vil i løpet av ettervinteren levere en besøksplan som tilrettelegger for økt besøk uten at fuglelivet forstyrres. Planen er gjort mulig gjennom støtte fra Miljødirektoratet, Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Vardø kommune, Vardø havn og Hornøyas Venner og gjennom at Biotope har lagt ned en stor egeninnsats.

Utviklingen av det maritime Vardø
Næringsforeninga anser videreutviklingen av den maritime sektoren i kommunen som viktig for langsiktig vekst. Derfor bør det tilrettelegges for økt virksomhet i og rundt kommunens havner, bidra til gode ligge- og leveringsforhold for båtene og for at de får den service og de produkter som de trenger for å drive effektivt. Innovasjon Norge har gitt tilskudd til prosjektet, som er i startfasen og vil bli gjennomført 1. Halvår 2014.

Kulturarv og stedsutvikling
Næringsforeninga er en viktig aktør i kulturarvprosjektet. Vi ser at bevaring og ny bruk av verneverdige bygninger og anlegg er en viktig faktor i steds- og næringsutviklingen.  Sammen med fugleturisme er dette en viktig driver for å få satt kommunen på kartet.

Omdømme, profilering, representasjon i regionen
Optimismen har økt i kommunen og dette har positiv effekt på hvordan omverdenen ser på oss. For å støtte opp under dette har vi etablert en blogg (http://vardonews.blogspot.no/) der vi legger ut gladnyheter.  Bilder som hashtagges Vardø kommer automatisk opp på bloggen. Artikler vi legger ut deles på næringsforeninga sin Facebookside for å øke rekkevidden.  Vi bruker også en del ressurser på møter i regionen for å holde oss oppdatert og for å ivareta Vardøbedriftenes interesse i disse fora.

Heidi Kvernevik, Tormod Amundsen, Beate Leistad, Bjørn Bredesen, Ørjan Jensen, Trine Esbensen,  Laila Borgersentirsdag 4. februar 2014

Tenning. 12.-14. februar 2014 Nordpol Kro, Vardø. En slags fortellerfestival

Vi oppfordrer til å møte opp på år 2 av Tenning-festivalen 2014. En slags fortellerfestival sier arrangøren. Alt foregår på Norpol Kro

https://www.facebook.com/events/455485077885548/?ref_dashboard_filter=upcoming


Operaen om partisanene fra Finnmark har premier 22. juni 2014 i Harstad


Komponist Trygve Brøske. Librettist Marianne Meløy. Regi og scenografi Ivar Tindberg.

Med: Anneli Drecker, Terje Skonseng Naudeer, Marthe Werring Holmern, Siv Iren Misund, Lilly Jørstad, Kjetil Støa, Bror Tødenes, Andreas Elvenes.