fredag 28. februar 2014

UTVIKLINGSPLAN FOR HORNØYA ER KLAR

I løpet av november til og med februar har Biotope jobbet med å lage en plan for hvilke muligheter det finnes for å utvikle Hornøya uten at det kommer i konflikt med fuglene. Planen er blitt til gjennom et samarbeid med Miljødirektoratet, Vardø Næringsforening, Fylkesmannen i Finnmark, Statens Naturoppsyn, Universitetet i Tromsø, Vardø kommune, Vardø havn og Hornøyas Venner.

Med enkle grep kan Hornøya videreutvikles som reisemål og naturopplevelse. Forslagene varierer fra å sette opp benker, nye utstillingsplasser og lerom. 

Neste fase er å lage en plan for hvilke tiltak som skal igangsettes og i hvilken rekkefølge, samt å jobbe med å finasiering av disse.

Bildet nedenfor viser oppsummeringssiden i planen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar