mandag 4. november 2013

Næringslivet i Øst-Finnmark inviteres til industriseminar 19. november 2013 i Kirkenes

Programmet følger nedenfor og er høyst aktuelt for bedrifter som ser for seg å få en rolle som leverandør innen petroleumssektoren.
Påmelding til trond.haukanes@svi.as eller kontakt Vardø næringsforening epost: post@vardonf.no, telefon 90967673