mandag 19. august 2013

HVA SKAL TIL FOR AT BEDRIFTENE I FINNMARK SKAL TJENE PENGER PÅ DET FORVENTA PETROLEUMSEVENTYRET I BARENTSHAVET?
Dette spørsmålet er helt essensielt og var tema for et leverandørseminar med Statoil i Vadsø den 15. August 2013. Det var Varanger næringssenter som var arrangør. Fra Vardø møtte Heidi Kvernevik fra næringsforeningen, Ingolf Eriksen fra Vardø havnevesen, Remi Strand fra Artic Development og Svein Hågensen fra Severonline.


De to Statoil-representanter Ronald Johansen og Per Christian Haug var på rundtur i nord for å sjekke markedene og for å informere om de  mulighetene som finnes.  Kvalitetskravene for å være med er strenge  - men dette er en utfordring som alle møter. Og tidshorisonten er lang; i tiden frem mot 2020 er det fint mulig for finnmarksungdommer å peile utdanningen sin inn mot petroleumssektoren; til godt betalte og interessante jobber. Vi har nå vært inne i en lang periode der fagutdannelse til håndverksbransjene har vært lite populært. Til tross for at det ofte gir en sikker og god inntekt. Derfor er det så viktig å vise ungdommen hvilke muligheter som åpner seg når fagbrevet er sikret. De unge bør helst påvirkes før de velger retning på videregående. Statoil ba oss ta kontakt med lærlingekontakt på Melkøya; Klaus Henriksen. Dette blir nok et av temaene som yrkesmessa i Vardø vil belyse nærmere.

Når det gjelder leverandørsektoren, er problemene at mange Finnmarksbedrifter er små og forholdsvis kapitalsvake. På den annen side vil bedrifter som samarbeider i større grad kunne møte behov og krav som stilles.  En av inngangsbillettene er LUNN (Leverandørutvikling Nord-Norge) - et program som skal bidra til utvikling konkurransedyktige leverandører i Nord-Norge.  

Petro Arctic er en interesseorganisasjon for bedrifter som ønsker å posisjonere seg som leverandør til utbyggingen og drift av Snøhvit, Goliatprosjektet, Norne, Shtokman og framtidige utbyggingsprosjekt i Nord-Norge og Barentshavet. Medlemskap koster fra 1200 kr og oppover. Da kan en registere seg som medlem på www.petroarctic.no og få tilgang til medlemssidene. Kanskje dette kann være første trinnet mot å øke bedriftens kompetanse innen petroleumssektoren?

Hvordan Vardøbedrifter kan posisjonere seg mot olje- og gassektoren i årene fremover er et tema som næringsforeninga og Maritimt forum vil ha på agendaen.

onsdag 7. august 2013

Komafest 2 i 2014?

Pøbel er igjen i Vardø sammen med filmfotograf Nima Taheri. I løpet av noen få dager har de fått et hundretalls vardøværinger til å male motiv med rød tusj på hvitt lerrett. For Pøbel representerer dette "å ta pulsen på Vardø". Tittelen på åpningen er da også slående nok BLOOD BANK. Fredag 9. august 2013 kl 1900 blir det galleriåpning i Rønninggården i Kirkebakken. Der kan publikum besiktige de vel 100 amatør-bildene som er skapt på rekordtid. Veronica Karlsen og Kelemen Matis vil underholde under under åpningen.

Pøbel ønsker å gjøre en Komafest 2 i 2014, så fredagens grand opening kan vi betrakte som en aldri så liten oppseiling til det. Komafest 2 blir helt annerledes enn Komafesten i 2012, men dette vil han komme tilbake til når planene er blitt mer konkretisert - og sist - men ikke minst - hva som er mulig å finansiere. Det er utvilsomt at en Komafest 2 vil kreve innsats fra kommuens befolkning, slik som det skjedde i 2012. Men det tar vi på strak arm - bare moro fra ende til annen.


Reisen til verdens ende

Weekendavisens Jesper Vind besøkte Vardø den eneste helgen i sommer da det var dårlig vær. Til tross for det har han skrevet en artikkel som gjør at mange må få lyst til å besøke kommunen.