torsdag 16. januar 2014

Vardø næringsforening er innmeldt i Petro Arctic

Vardø næringsforening vil holde seg oppdatert på det som skjer innenfor petroleumssektoren og et viktig skritt i den retningen er medlemskap i Petro Arctic. På deres hjemmeside i dag - http://www.petroarctic.no/ - ligger en velkomsthilsen til Vardø næringsforening.


Foreningen Petro Arctic er en interesseorganisasjon for bedrifter som ønsker å posisjonere seg som leverandør til utbygging og drift av petroleumsprosjekter på nordnorsk sokkel. Hovedmålsetningen til Petro Arctic er å oppnå så store leveranser av varer og tjenester som mulig fra medlemsbedriftene til felt i produksjon eller under utbygging i Norskehavet Nord og Barentshavet. Dette oppnås ved å markedsføre medlemsbedriftene ovenfor operatører og utbyggere, samt gjennom å motivere og forberede medlemmene ved deltakelse i nettverks- og kompetansehevingsprogram.

Petro Arctic er organisert som en forening med årsmøtet som øverste organ. Foreningens styre er valgt blant medlemsbedriftene.  HONU Næringsutvikling i Hammerfest er sekretariat med ansvar for den daglige drift.  Petro Arctic ble etablert i 1997. Drift av foreningen finansieres av foreningens medlemmer, hovedsamarbeidspartnerne Statoil ASA og Eni Norge AS samt andre oljeselskap som satser i nord.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar