mandag 11. mai 2015

OVERNATTING I VARDØ. ACCOMMODATIONS IN VARDO

Nedenfor følger en oversikt over ulike overnattingstilbud i Vardø. Mulig det finnes flere - ta kontakt med Vardø næringsforening, så legger vi dere til.  Ta kontakt med respektive overnattingssteder for å booke.

Navn
Adresse
Epost
Telefon
Antall rom /
sengeplasser
Vardø hotell
Kaigata 8
78987761
40 rom
Skagen Bo og Havfiske
Peder holtsgate 34
41675777
95773889
3 dobbeltrom
Christer Hurthi Karlsen

Christer Hurthi Karlsen
Kaigata 15Sandfjord
(Ved Hamningberg)christerhurthi@gmail.com
9924951599249515
Leilighet m/
3 store soverom


Hytte, 80 kvadrat,
bygd 2006
m/ badstu
strøm.
10 soveplasser
Unni´s kaffebar
Strandgata 16
97663230
Leilighet m/
3 soverom
Finnmark Eiendom


40225891

Gjestegården
Strandgata 72

78987529
94345988

Vardø fyr
Kaigata 26A
78987275
78988277
2-5 dobbeltrom
Russehotellet
Kr. 4. Gate 21
90967673
2 soverom +
sovesofa
Festnings-
gata 11
Festnings
gaten 11
htttps//www.airbnb.no rooms/1583195
90967673
Loftsleilighet m/
delt bad
Festnings-
gaten 15
Festnings-gaten 15

92646478
2 store
leiligheter
Kiberg eventyr og mat
9960 Kiberg
41484858
3 dobbeltrom
Tyttebæra,
Roger Sund
Persfjord
45489930
8 sengeplasser
Vardø museum,
Mats Jonsen bua
Kaigata 1
40480332
3 romtorsdag 9. oktober 2014

Yrkesmessa 2014, Vardø - 6. november 2014

Filmregissør Freddy Vith kommer til yrkesmessa 6. november med presentasjonen "Joika-kaker fra helvete". 

Freddy er fra Kiberg, har en bachelor i medieproduksjon og kjent som  regissør og manusforfatter til skrekk-komedien  "Stallo - Sjamanens forbannelse". 


Vi kommer med flere programnyheter om få dager, men hovedtrekkene er: 

onsdag 5. november ankomst og aktivitet for utenbys elever
- torsdag 6. november: stand og foredrag mellom klokken 10 og 13. 

Sted: Valhall. 
Sålangt har fått melding om over 40 gjestende elever fra Berlevåg, Seida og innføringsklasse i Kirkenes. I Vardø deltar 9. og 10. klasse samt elevene på videregående skole og unge arbeidssøkere.

Standleie pr 9 kvm koster kr 600 for medlemmer av Vardø næringsforening og kr 1200 for ikke-medlemmer. Ta kontakt med Heidi Kvernevik på 90967673 for påmelding til stand.


onsdag 11. juni 2014

STYRET I FINNMARK KOMMUNEREVISJON PLANLEGG Å LEGGE NED I VARDØ OG FLYTTE VERKSEMDA TIL VADSØ

Denne saka er så alvorleg at den må formidlast på nynorsk.
Vardø næringsforening kjenner til at det er fatta eit styrevedtak i Finnmark kommunerevisjon om å flytte hovedkontoret og dei siste 4 tilsette frå Vardø til Vadsø. Dermed er den uroa mange ga uttrykk for då den nye leiaren fekk sete i Vadsø, blitt ein realitet.  Dette til trass for at selskapsavtale og arbeidsavtale seier at hovedsetet er Vardø. Fyrst vart ei stilling borte (leiaren) og no legg dei opp til å flytte dei 4 siste. Kva argument som brukast for å gjennomføre flyttinga har vi ikkje fått innsyn i.
Vardø næringsforening bruker mykje innsats på tiltak for å bygge opp nytt og styrke eksisterande næringsliv.  Mens vi jobbar med å legge stein på stein, er det andre som dreg ut steinar frå grunnmuren. Det voldsomt frustrerande å bli motarbeida. Vi er blitt oppmoda om å la selskapet få jobbe med saka i fred. Nei - desse planene har selskapet jobba med i langt tid i fred utan å informere nokon. Vi må sette vår lit til at representantskapet gjere om vedtaket, og då må vår stemme la seg høyre.


HVORFOR HELIKOPTERBASEN SKAL LEGGES TIL VARDØ


Utviklingen i Nordområdene fram mot 2040 vil kreve økt beredskap så langt øst som mulig og med kortest mulig avstand til aktørene. Gjennom SAR-avtalen (search and rescue) har Norge ansvar for et enormt område. De 8 statene har også et solidarisk ansvar for å bidra ved hendelser. Det forventes en betydelig økning i SAR-operasjoner mot Karahavet og Jamal. Utbyggingen av basen på Jamalhalvøya i norvest-Sibir gir økt trafikk til og fra Kirkenes. En helikopterbase i Vardø vil være viktig til å oppfylle intensjonene i SAR-avtalen. I utredningen ”Infrastruktur og logistikk relevant for petroleumsvirksomhet i det sørøstlige Barentshavet” pekes det i ett av scenarioer på en mulig omlastningshavn i Kirkenes, noe som forsterker behovet for en helikopterbase i Vardø.

Barentsregionen er en del av Russlands geopolitiske interessesfære. Russlands senere års militære opprustning gir nye utfordringer for Norge.  Etterretningstjenesten peker på en rekke utfordringer som må veie tungt i beslutningsprosessen, der Vardø vil være den ideelle lokalisering i forhold til nærhet til de aktuelle russiske geopolitiske interesseområdene.  Kursk-ulykken i 2000 viste viktigheten av Vardø som operasjonsbase. Ved boringen på Shtokmanfeltet har Vardø lufthavn vært utpekt som sikkerhetsbase for helikoptre.

Det kan på kort varsel etableres førstehjelpsstasjoner med stor kapasitet i idrettshall, skoler, hotell, flerbrukshuset, helsesenteret og industrianleggene på Svartnes. Det er kort flytid til sykehuset i Kirkenes. Vardø har en infrastruktur som kan møte de fleste utfordringer. Svartnes har store ferdigregulerte og lett tilgjengelige områder. I en krisesituasjon er godt veisamband avgjørende. E75 er dimensjonert for vogntog opptil 25 meters lengde. Å holde veien åpen under ekstremvær er kun avhengig av tilgang på nødvendig brøyteutstyr og veimerking. Dette sammen med gode havneforhold sikrer kapasitet til å få fram redningsutstyr. Rysstad-rapporten ”Foresight 2030” peker på Vardø som helikopter- og forsyningsbase.

Vardø sjøtrafikksentral overvåker hele den norsk økonomisk sone.  Sentralen er døgnbemannet og har lang erfaring i samarbeid med Russland gjennom den årlige ”Øvelse Barents” og det norsk- russisk skipsrapporteringssystemet, ”Barents SRS”. VTS er ansvarlig for disponeringen og operative bruk av fartøyene i den statlige slepebåtberedskapen.  Vardø radio vil i krise der telenettet er ut av drift, fortsatt være operativ. Kanal 72 på Domen gir redningssentralen i Bodø medlytting. Det er mulig å bruke forsvarets nett. Helikoptre kan ha radiokontakt med Vardø radio og Vardø lufthavn til ca. 180-200 nautiske mil. Radio gir 24 timers løpende værvarsel, hvilket er viktig ved katastrofer.  Vardø lufthavn har gunstig topografi og beliggenhet og ingen hindringer som vanskeliggjør inn/utflyging i marginalt flyvær. 330-skvadronen ved Banak har siden 1987 brukt Vardø som sin forlengede arm mot Barentshavet ved redningsaksjoner. Regularitet og punktlighet for de tre lufthavnene viser lite avvik. Tåkedager i 2012 og 2013:  Vardø 13 dager,  Berlevåg 15 dager  og Båtsfjord 21 dager.

Vardø kan tilby et variert arbeidsmarked til ektefeller/partnere ved Voldsofferkontoret, Lønnsgarantikontoret, Politiattestkontoret, Vardø sjøtrafikksentral, Vardø radio, forsvaret, helsetjenestene og skoleverket. Videregående skole har varierte utdanningsmuligheter. Det finnes et rikt kulturliv og nytt flerbrukshus. Avinor beregner at en  base med tre helikoptre vil skape rundt 30 direkte arbeidsplasser. Statoil sier i sine vurderinger av landbaserte støttefunksjoner at 30-40 årsverk genererer 15-20 årsverk knyttet til lokale leveranser. De næringsmessige ringvirkningene for Vadsø og Sør- Varanger/Kirkenes, vil bli betydelig større ved etablering av helikopterbasen i Vardø på grunn av kortere avstander og god kommunikasjon. Vardø og Vadsø kan ses som et felles arbeidsmarked.

Oppsummering
I tillegg til de internasjonale forpliktelser og den geopolitiske dimensjonen, vil  Vardø være det beste stedet å anlegge helikopterbasen ut fra følgende:
-        Beste og nærmeste beliggenhet til de områdene som er under utvikling i Barentshavet
-        Redningsaksjoner og operativ virksomhet kan fra Vardø gjennomføres så langt øst som Karahavet og Jamalhalvøya med kortest responstid
-        Kapasitet til å ta imot store menneskemengder ved ulykker eller katastrofer.
-        Vardø lufthavn har færrest dager med tåke
-        Vardø har svært gode havneforhold med kort avstand til flyplassen
-        Samlokaliseringen av Vardø radio og Vardø trafikksentral og muligheten til å kople
seg på forsvarets samband setter Vardø i en særklasse hva gjelder beredskap og operasjonsdyktighet i krisesituasjoner.
-        E-75 sikrer framføring av materiell uansett årstid og værforhold
-        Kort flyavstand til Kirkenes
-        Vardø og Vadsø som ett arbeidsmarked gir stort rekrutteringsgrunnlagFoto: Leif Kåre Stenhaug

mandag 10. mars 2014

HØRING: FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN FOR HORNØYA OG REINØYA.

Fylkesmannen i Finnmark har lagt ut høring av forslag til forvaltningsplan for Hornøya og Reinøya naturreservat i Vardø kommune. Et svært viktig arbeid der Vardø næringsforening er en av flere høringsinstanser. Fristen for å uttale seg er 5. mai 2014. Vi vil komme tilbake med informasjon om endringsforslaga etter hvert. Hele planen kan leses her: http://www.fylkesmannen.no/Finnmark/Miljo-og-klima/Verneomrader/Horing-av-forvaltningsplan-for-Hornoya-og-Reinoya-naturreservat/

fredag 28. februar 2014

UTVIKLINGSPLAN FOR HORNØYA ER KLAR

I løpet av november til og med februar har Biotope jobbet med å lage en plan for hvilke muligheter det finnes for å utvikle Hornøya uten at det kommer i konflikt med fuglene. Planen er blitt til gjennom et samarbeid med Miljødirektoratet, Vardø Næringsforening, Fylkesmannen i Finnmark, Statens Naturoppsyn, Universitetet i Tromsø, Vardø kommune, Vardø havn og Hornøyas Venner.

Med enkle grep kan Hornøya videreutvikles som reisemål og naturopplevelse. Forslagene varierer fra å sette opp benker, nye utstillingsplasser og lerom. 

Neste fase er å lage en plan for hvilke tiltak som skal igangsettes og i hvilken rekkefølge, samt å jobbe med å finasiering av disse.

Bildet nedenfor viser oppsummeringssiden i planen.

tirsdag 18. februar 2014

VARDØS NYE STORSTUE SNART FERDIG - SE BILDENE

Flerbrukshuset på Valen er snart klar for å tas i bruk. På hjemmesiden til Vardø kommune er det lagt ut nye bilder. Dette blir et fantastisk løft for Vardø.

Ta en titt her på de 17 nye bildene:
http://vardo.kommune.no/bli-med-inn-og-ta-en-titt.5420850-307275.html