fredag 17. januar 2014

Kirkeneskonferansen 2014, 4.-5. februar

Påmeldingsfrist til Kirkeneskonferansen 2014 er 21. januar.

Dere kan lese mer på hjemmesiden til Kirkeneskonferansen, her: http://www.kirkeneskonferansen.no/


Program:
Dag 1 Tirsdag den 4. februar 2014
Kl. 1100: Registrering og lunch
Kl. 1300: Velkommen til Kirkenes  v/ordfører Cecilie Hansen, Sør-Varanger kommune      Kulturinnslag
Temadel 1:  Den politiske utviklingen i nordområdene
Kl. 13.20: Åpningsforedrag   v/ Statsråd Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kl. 13.40 På hvilke områder påvirkes Murmansk Oblast av den geopolitiske utviklinga?  v/  deputy guvernor  Grigory Stratiy, Murmansk Oblast (tbc)
Kl. 14.00: Hvordan vil Finland utøve sitt formannskap i Barentsrådet?   v/ ambassadør Maimo Henriksson, Finlands Ambassade
Kl. 14.20: Oppleves utviklinga i nord som positiv for de berørte urfolk?    v/ sametingspresident  Aili Keskitalo, Sametinget
Kl. 14.40: Beinstrekk
Temadel 2: Industriutvikling
Kl. 14.55: Status og utvikling av SMB-bedrifter i Murmansk-regionen    v/speaker Vasiliy Shambir, Murmansk Regionale Duma
Kl. 15.15: Hvilke forventninger har Statoil til åpningen av det sørøstlige Barentshav ?  v/vice president Runi M. Hansen, Statoil ASA
Kl. 15.35: Et hav av muligheter skaper virksomhet på land   v/adm.dir Gro Brækken, Norsk olje og gass
Kl. 15.55: Hvordan forbereder Statnett seg på å møte denne industriutviklinga? v/adm.dir Auke Lont, Statnett
Kl. 16.15: Lokale utfordringer i konkurranseutsatt industri  v/adm.dir Kjell Eliassen, Varanger Kraft AS
Kl. 16.35: Beinstrekk med noe å bite i
Temadel 3: En bærekraftig utvikling i nord
Kl. 17.00:   Klimaendringene i Arktis; Muligheter og utfordringer   v/ direktør Jan-Gunnar Winther, Norsk Polarinstitutt
Kl. 17.20: Hva må til for at den industrielle utviklingen skal bli bærekraftig?   v/ rådgiver Nils Harley Boisen, WWF 
Kl. 17.40: Grenseoverskridende Entreprenørskap  v/ entreprenør Maria Yrandaykina, Young Innovative Entrepreneurs
Kl. 18.00: Avrunding  av dag 1      
Kl. 19.15: Avreise til kveldsarrangement
Dag 2- Onsdag den 5. februar 2014
Temadel 4: Nordområdene mot 2020
Kl. 08.30: Grenseoverskridende logistikklinjer og felles infrastruktur som forutsetning for en effektiv ressursutnyttelse i Arktis  v/adm. dir Felix Tschudi, Tschudi Shipping AS
Kl. 08.50: Hvordan vil de framtidige transportkorridorene se ut?  v/ regionveisjef Torbjørn Naimak, Statens veivesen
Kl. 09.10: Hvilke utviklingspotensiale ser Hurtigruten ASA i nord?   v/konsernsjef Daniel Skjeldam, Hurtigruten ASA
Kl. 09.30 Barentshavet, verdens matfat og medisinskap. Ser vi mulighetene?   v/informasjonsrådgiver  Gunnar Sætra, Havforskningsinstituttet
Kl. 09.50: Hvilke forventninger har nasjonale/internasjonale selskaper til sine vertskommuner? v/ adm. dir Renate Larsen, Lerøy Aurora AS
Kl. 10.10:  Beinstrekk
Temadel 5: Pulsen på nordområdene
Kl. 10.30 Hva er resultatene etter 20 års grenseoverskridende samarbeid?   v/president Matti Hahl, Barents Center Finland
Kl. 10.50:  Skjer utviklinga i nordområdene over hodet på regionale og lokale politikere?   v/ styreleder Frank Ingilæ, Øst-Finnmark Regionråd
Kl. 11.10: Hvordan kan forskningsmiljøet ved Kola Science Center bidra til å styrke industriutviklinga i nordområdene?   v/vice president Vladimir Masloboev, KSC
Kl. 11.30: Kan et omfattende byråkrati redusere etableringslysten blant industriaktørene? v/adm. dir Øystein Rusfeldt, Nussir AS
Kl. 11.50: Oppsummering/avslutning   v/varaordfører Tove Alstadseter, Sør-Varanger kommune
Kl. 12.00: Lunch
Møteledere:
- Ordfører   Laila Davidsen, Alta
- Fylkestingsrepr. Roger Hansen, Mehamn

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar