mandag 20. januar 2014

Halvparten av Vardø Innovasjon/Husegården er til salgs

Eivind Bøhn ønsker å selge sine 5000 aksjer i Vardø Innovasjon AS. De 5000 aksjene utgjør 50 % av selskapets aksjer. Den andre halvdelen eies av Heidi Kvernevik.  Selskapet eier Husegården, Kristian 4 gate 21 i Vardø som består av hovedbygg, sidebygning og en sjå. Bygningene ble i fjor taksert til 1,8 mill kroner. Vardø Innovasjon leier ut kontor, møtelokale og leilighet.

Det er ønskelig at lokale krefter overtar Eivind Bøhn sin aksjepost, som kan bistå med utviklingen for Husegården sammen med Heidi Kvernevik.  Det er mulig for flere - hver for seg eller i fellesskap - å gå inn på eiersiden slik at dette unike miljøet fortsatt er forankret i et lokalt eierskap. Målet er å få på plass nye partnere som kan drive Husegården videre til nye høyder og bygge opp under et sterkere lokalt næringsliv.

Selskapet har brukt mye penger på å sette i stand bygningsmassen.  For tiden et pågående prosjekt der Kulturminnefondet har bevilget 188.000 kr til restaurering av gårdsrommet. Til tross for store investeringer har selskapet klart å gå med et svakt overskudd både i 2011 og 2012. Regnskapet for 2013 er i skrivende stund ikke ferdig.


Aksjene er til salgs for 100 kr pr stk.

Ta kontakt med Eivind Bøhn på e-post eivind@boehn.org eller telefon 95884825 for å melde interesse eller for å få svar på spørsmål.

På www.husegarden.no og facebook (https://www.facebook.com/groups/117137144990459/?fref=ts) finnes langt flere bilder av Husegården både innvendig og utvendig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar