mandag 17. juni 2013

GRATULERER TIL SCENE NORDPOL MED TILSKUDD PÅ 225.000

Musikkutstyrsordningen har gitt 225.000 kr til Scene Nordpol. Midlene skal brukes til å kjøpe lyd- og musikkutstyr. Dermed er det tatt et langt skritt på veien mot å etablere en scene på Nordpol Kro rettet mot rytmisk musikk (noe som betyr pop, rock, blues og den slags). Tildelingen er et godt eksempel på hva en kan oppnå gjennom godt samarbeid. Kulturpiloten Hans Stapnes bisto med å få Bjørn Bredesens gode ide ned på papiret i form av en søknad - og det ga uttelling.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar