mandag 17. februar 2014

Vardø næringsforening med høy aktivitet i 2013Nedenfor følger et resyme av aktiviteten i 2013: 

Yrkesmessen 2013
Sammen med Vardø videregående skole, Vardø skole og NAV gjennomførte vi i november 2013 den tredje yrkesmessa på rad. Hensikten med yrkesmessa er å bidra til at ungdommen får oversikt over hvilke jobbmuligheter og utdannelsesretninger som finnes. De 11 utstillerne var på grensen av det aulaen på Vardø skole har plass til. Derfor ønsker vi å bruke Flerbrukshuset i 2014.

Vardølørdag, turistkart og campingplass
Handelsstanden gjennomførte Vardølørdag 1. Juni 2013. Tiltaket var vellykket med en rekke aktiviteter som trakk kunder til butikkene. Det jobbes med å få til en ny Vardølørdag sommeren 2014. Til turistsesongen i 2013 fikk vi produsert et kart over severdigheter og tilbud i Vardø by. Disse er delt ut gratis til butikker og overnattingssteder. Antall turister i kommunen er økende og særlig øker bobilturismen.  Næringsforeninga har fått tegnet ut et forslag til en bobil-camp. Vi er på jakt etter en aktør som vil jobbe videre med dette på kommersielle vilkår.

Hornøya
Hornøya er en avgjørende positiv faktor for reiselivet i kommunen. Næringsforeninga vil i løpet av ettervinteren levere en besøksplan som tilrettelegger for økt besøk uten at fuglelivet forstyrres. Planen er gjort mulig gjennom støtte fra Miljødirektoratet, Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Vardø kommune, Vardø havn og Hornøyas Venner og gjennom at Biotope har lagt ned en stor egeninnsats.

Utviklingen av det maritime Vardø
Næringsforeninga anser videreutviklingen av den maritime sektoren i kommunen som viktig for langsiktig vekst. Derfor bør det tilrettelegges for økt virksomhet i og rundt kommunens havner, bidra til gode ligge- og leveringsforhold for båtene og for at de får den service og de produkter som de trenger for å drive effektivt. Innovasjon Norge har gitt tilskudd til prosjektet, som er i startfasen og vil bli gjennomført 1. Halvår 2014.

Kulturarv og stedsutvikling
Næringsforeninga er en viktig aktør i kulturarvprosjektet. Vi ser at bevaring og ny bruk av verneverdige bygninger og anlegg er en viktig faktor i steds- og næringsutviklingen.  Sammen med fugleturisme er dette en viktig driver for å få satt kommunen på kartet.

Omdømme, profilering, representasjon i regionen
Optimismen har økt i kommunen og dette har positiv effekt på hvordan omverdenen ser på oss. For å støtte opp under dette har vi etablert en blogg (http://vardonews.blogspot.no/) der vi legger ut gladnyheter.  Bilder som hashtagges Vardø kommer automatisk opp på bloggen. Artikler vi legger ut deles på næringsforeninga sin Facebookside for å øke rekkevidden.  Vi bruker også en del ressurser på møter i regionen for å holde oss oppdatert og for å ivareta Vardøbedriftenes interesse i disse fora.

Heidi Kvernevik, Tormod Amundsen, Beate Leistad, Bjørn Bredesen, Ørjan Jensen, Trine Esbensen,  Laila BorgersenIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar